Om oss

Gården

Våra djur är uppfödda på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

I praktiken på Sigulds släktgård, innebär det örtrika betesmarker och att varje djur får den individuella omsorg det behöver. Djuren har vanliga ängsbeten men också skogsbeten, där de själv finner mineraler och mera ovanliga örter som de behöver.

Vi konstgödslar inte markerna. Allt växer långsammare. Blir gott, som en hemodlad tomat i solen.

Djur ska ha det bra, det är de flesta ense om. Men vad innebär det?  Sigulds är ingen köttfabrik. Vi känner våra djur och de lever i familjer, på kors vid. Gammelmormor går med mormor och mamma och kalven som en jolle på släp. Kvigkalvarna sparas till en ny generation och det är tjurkalvarna som vid rätt slaktvikt går till slakt. De har haft ett tryggt liv. Det är korna själva som väljer att hålla ihop familjevis. Lugn och trygghet präglar deras liv.

Sigulds släktgård på Gotland